Kitab Adab al-Muallimin atau Adab al-Muta’allimin adalah sebuah buku mengenai pendidikan Islam yang paling tua di dalam dunia Islam . Kitab ini pewrtama kalinya ditahqiq oleh Hasan Husni Abdul Wahhab pada tahun 1931 . Kitab ini memperkenalkan penulisnya dan memperkatakan kandungan buku tersebut serta tujuan yang ingin dicapai daripada pengajaran subjek-subjek yang ditentukan pada peringkat rendah bagi mempertingkatkan pemikiran anak-anak didik pada waktu itu dan mempersiapkan mereka secara beransur-ansur dalam mempelajari ilmu yang lebih tinggi sehingga mereka mencapai penguasaan dan kesempurnaan . Kityab ini juga tidak pernah dilupakan di dalam pengkajian para tokoh pendidikan moden . Ahmad Fu’ad al-Ahwani , As’ad Atlas , Abdullah Abd al-Da’im dan Mohammad Nasir  adalah di antara para tokoh pemikir dalam pendidikan Islam yang turut memperkatakan karya tokoh ilmuwan dari Qairawan ini .

apa yang menarik , ada di antara teori pemikiran tokoh ini yang melangkaui zamannya sendiri seperti pengaruh agen sosialisasi seperti peranan para ibu bapa yang banyak mempengaruhi perkembangan intelektual anak-anak mereka . Begitu juga dengan kenyataan beliau di dalam kitab berkenaan mengenai prinsip Islam terhadap ilmu di mana kurikulum yang dibentuk di dalam institusi pendidikan hendaklah dilihat sebagai sesuatu yang menyeluruh dan tidak berbelah bahagi , bersesuaian dengan kehendak pendidikan bersepadu dewasa ini . Untuk mendapatkan impak maksima hasil pengajaran dan pembelajaran lagi , Ibnu Sahnun mencadangkan agar hubungan para ibu bapa dan pendidik adalah diwujudkan , para pendidik juga semestinya menyedari hakikat manusia yang terdiri daripada unsur jasad dan juga ruh , serta pra pendidik yang mempunyai multi peranan di dalam usahanya mendidik para penuntutnya .

Disesuaikan dari buku : Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam oleh Dr Gamal Abdul Nasir Zakaria (2003) . Pahang Darul Makmur : PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Advertisements